Mahanakorn Network Research Laboratory

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการด้านเครือข่าย

Zimbra collaboration way

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Zimbra collaboration way" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบอีเมลภายใต้ซอฟแวร์ Zimbra Collaboration เรียนรู้เทคนิคการติดตั้ง และการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเทคนิคขั้นสูง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ ซึ่งเป็น Zimbra Authorized Partner ในประเทศไทย

     โดยคุณ สรชัช ชัยธานี (ตุ๋ย) จากบริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันกำลังศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

ฟรีอบรม Zimbra collaboration way
     ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ย ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ ทางเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดการพัฒนาความรู้ขั้นต่อไป นำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ และหากเป็นไปได้เราอยากให้ท่านกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการ เป็นศูนย์กลาง สังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่มีความสนที่จะพัฒนาระบบอีเมลบนแฟลตฟอร์มที่เป็นลินุกซ์ โดยระบบอีเมลที่ใช้ในการอบรมจะเป็น Zimbra Collaboration Open Source Edition. ส่วนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ที่ใช้ จะเป็น Ubuntu 14.04.5 LTS ส่วนรายละเอียดเนื้อหา ดูได้จากรูปด้านล่าง

**เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม**

การอบรมมีจำนวน 2 รอบ (จำกัดรอบละ 20 ท่านเท่านั้น)

ในรอบแรก สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 (9.00 - 17.00)
ในรอบสอง สำหรับบุคคลภายนอก วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 (9.00 - 17.00)

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้อบรม และสิ่งจำเป็นในการเข้าอบรม

1) ทักษะในการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Basic Linux System Admin)
2) เตรียม notebook (RAM ขั้นต่ำ 8GB) พร้อมติดตั้งโปรแกรม VirtualBox และ Putty
3) Zimbra v.8.6 Open Source Edition
4) Ubuntu 14.04.5 LTS OS

สถานที่อบรม

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการด้านเครือข่าย(ชั้น4) คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร Q) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กฏระเบียบสำหรับผู้ได้สิทธ์อบรมฟรี

1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
2) เข้าอบรมครบตามวันเวลาที่ได้ประกาศ

ถ้าหากไม่ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ทางทีมงานขอตัดสิทธ์การอบรมในครั้งถัดไป

สนใจเข้าร่วมอบรม คลิ๊กเพื่อสมัคร

เริ่มรับสมัคร : วันจันทร์ที่  15 พฤษภาคม   2560 (คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธ์ : ในวันจันทร์ที่  22 พฤษภาคม 2560 (บนเว็บเพจ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

1) อีเมล์: MNR-TG@mut.ac.th
2) โทรศัพท์สายตรง 098-450-1271 (เวลาทำการ 9.00 น. - 17.00 น.)
3) Line ID: mnrlaboratory (เวลาทำการ 9.00 น. - 17.00 น.)

แผนที่การเดินทาง